Informacje o formularzu PIT-37 (8)

Typ: PIT-37 (8)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2004 do: 2004
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):