Informacje o formularzu PIT-36L (6)

Typ: PIT-36L (6)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Podstawa prawna: Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1534
Okres obowiązywania: od: 2010 do: 2010
Lista załączników: Informacja PIT-B
Informacja PIT-Z
Informacja PIT-ZG
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198651/PIT-36L(6)_v1-0.xsd