Informacje o formularzu PIT-36L (5)

Typ: PIT-36L (5)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Podstawa prawna: Dz.U. z 2008 r., nr 212, poz. 1335
Okres obowiązywania: od: 2008 do: 2009
Lista załączników: Informacja PIT-B
Informacja PIT-Z
Informacja PIT-ZG
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198651/PIT-36L(5)_v1-0.xsd