Informacje o formularzu PIT-36L (4)

Typ: PIT-36L (4)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Podstawa prawna: Dz.U. z 2007 r., nr 148, poz. 1044
Okres obowiązywania: od: 2007 do: 2007
Lista załączników: Informacja PIT-B
Informacja PIT-Z
Informacja PIT-ZG
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198651/PIT-36L(4)_v1-0.xsd