Informacje o formularzu PIT-36L (10)

Typ: PIT-36L (10)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz. 1674
Okres obowiązywania: od: 2014 do: 2014
Lista załączników: Informacja PIT-B
Informacja PIT-Z
Informacja PIT-ZG
Sprawozdanie SPR/MT
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2014/12/12/1925/schemat.xsd