Informacje o formularzu PIT-36 (7)

Typ: PIT-36 (7)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2003 do: 2003
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):