Informacje o formularzu PIT-3 (5)

Typ: PIT-3 (5)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: PIT
Opis: Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 58
Okres obowiązywania: od: 2017-01-12 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):