Informacje o formularzu PIT-3 (3)

Typ: PIT-3 (3)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 252, poz. 1514
Okres obowiązywania: od: 2012-01-01 do: 2013-09-25
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):