Informacje o formularzu PIT-28S (22)

Typ: PIT-28S (22)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r., poz. 2429
Okres obowiązywania: od: 2019 do: bieżący
Lista załączników: Informacja PIT-28B
Informacja PIT-O
Sprawozdanie SPR/MT
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2020/01/15/9023/schemat.xsd