Informacje o formularzu PIT-28 (23)

Typ: PIT-28 (23)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r., poz. 2346
Okres obowiązywania: od: 2020 do: bieżący
Lista załączników: Informacja PIT/D
Informacja PIT/O
Informacja PIT/WZR
Informacja PIT-28/B
Oświadczenie PIT-2K
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/07/10284/schemat.xsd