Informacje o formularzu PIT-28 (13)

Typ: PIT-28 (13)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Rozliczenie roczne
Opis: Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2007 r., nr 148, poz. 1045
Okres obowiązywania: od: 2007 do: 2007
Lista załączników: Informacja PIT-28A
Informacja PIT-28B
Informacja PIT-D
Informacja PIT-O
Oświadczenie PIT-2K
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):