Informacje o formularzu PIT-16A (2)

Typ: PIT-16A (2)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2001 do: 2006
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):