Informacje o formularzu PIT-11Z (25)

Typ: PIT-11Z (25)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Zbiorcze
Opis: Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r., poz.2397
Okres obowiązywania: od: 2019 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/19/8972/schemat.xsd
http://crd.gov.pl/wzor/2020/02/21/9126/schemat.xsd