Informacje o formularzu PIT-11K (22)

Typ: PIT-11K (22)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2015 do: 2015
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2015/01/20/2010/schemat.xsd