Informacje o formularzu PIT-11 (27)

Typ: PIT-11 (27)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: PIT
Opis: Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r., poz.2432
Okres obowiązywania: od: 2021 do: bieżący
Lista załączników: Informacja PIT-R
Informacja PIT-R
Uzasadnienie ORD-ZU
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD):