Informacje o formularzu PIT-11 (16)

Typ: PIT-11 (16)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Podstawa prawna: Dz.U. z 2008 r., nr 74, poz. 445
Okres obowiązywania: od: 2008-01-01 do: 2008-12-31
Lista załączników: Informacja PIT-R
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198639/PIT-11(16)_v1-0.xsd