Informacje o formularzu ORD-OG (3)

Typ: ORD-OG (3)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 352
Okres obowiązywania: od: 2017-03-01 do: bieżący
Lista załączników: Załącznik ORD-OG/A
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):