Informacje o formularzu ORD-M (3)

Typ: ORD-M (3)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2015 r., poz. 2355
Okres obowiązywania: od: 2016-01-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):