Informacje o formularzu ORD-IN (8)

Typ: ORD-IN (8)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 343
Okres obowiązywania: od: 2017-03-01 do: 2020-12-31
Lista załączników: Załącznik ORD-IN/A
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):