Informacje o formularzu OPL-1 (6)

Typ: OPL-1 (6)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 333
Okres obowiązywania: od: 2017-03-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):