Informacje o formularzu NIP-8 (3)

Typ: NIP-8 (3)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: NIP
Opis: Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających
Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r., poz.2496
Okres obowiązywania: od: 2019-01-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/02/18/7062/schemat.xsd
https://www.podatki.gov.pl/media/4324/nip-8-3-_v1-0.xsd