Informacje o formularzu NIP-5 (4)

Typ: NIP-5 (4)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: NIP
Opis: Wniosek o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2006-01-07 do: 2011-08-31
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):