Informacje o formularzu MDR-2 (1)

Typ: MDR-2 (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: MDR
Opis: Zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego na podstawie art. 86b § 6 oraz art. 86d § 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Podstawa prawna: Ordynacja podatkowa
Okres obowiązywania: od: 2019-04-27 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): https://www.gov.pl/documents/2034621/2182793/mdr-2_v1-1.xsd