Informacje o formularzu MDR-1 (2)

Typ: MDR-1 (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: MDR
Opis: Informacja o schemacie podatkowym na podstawie art.86b § 1, art.86c § 1 i 2, oraz art.86d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r., poz.1106
Okres obowiązywania: od: 2020-07-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): https://www.gov.pl/static/finanse/MDR/2020/07/01/Mdr1/mdr-1_v2-0.xsd