Informacje o formularzu IKZE-1 (1)

Typ: IKZE-1 (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 239, poz. 1428
Okres obowiązywania: od: 2012-01-01 do: bieżący
Lista załączników: Informacja IKZE-1A
Informacja IKZE-1B
Informacja IKZE-1C
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):