Informacje o formularzu IFT-3 (5)

Typ: IFT-3 (5)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 268, poz. 1583
Okres obowiązywania: od: 2012-02-13 do: 2012-03-30
Lista załączników: Informacja IFTA
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2011/12/23/739/schemat.xsd