Informacje o formularzu IFT-2 (9)

Typ: IFT-2 (9)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: CIT
Opis: Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r. poz.2337
Okres obowiązywania: od: 2019-12-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/11/8931/schemat.xsd
https://www.podatki.gov.pl/media/5323/schemat_ift-2-9-_v1-0.xsd