Informacje o formularzu IFT-2 (8)

Typ: IFT-2 (8)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: CIT
Opis: Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium rzeczypospolitej polskiej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2018 r. poz.1268
Okres obowiązywania: od: 2018-06-30 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2018/07/17/5571/schemat.xsd
https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5107919/Schemat_IFT-2(8)_v1-0.xsd