Informacje o formularzu IFT-1R (9)

Typ: IFT-1R (9)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
Podstawa prawna: Dz.U. z 2012 r., poz. 355
Okres obowiązywania: od: 2012-03-31 do: 2013-09-25
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2012/05/14/833/schemat.xsd