Informacje o formularzu IFT-1R (16)

Typ: IFT-1R (16)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: PIT
Opis: Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania
Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r., poz.2432
Okres obowiązywania: od: 2020-01-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2021/01/15/10301/schemat.xsd