Informacje o formularzu IFT-1R (10)

Typ: IFT-1R (10)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: PIT
Opis: Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
Podstawa prawna: Dz.U. z 2013 r., poz. 1054
Okres obowiązywania: od: 2013-09-26 do: 2013-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2013/10/10/1322/schemat.xsd