Informacje o formularzu IFT-1 (15)

Typ: IFT-1 (15)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: PIT
Opis: Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w polsce miejsca zamieszkania
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r., poz.2397
Okres obowiązywania: od: 2020-01-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz może być podpisany danymi autoryzującymi, tj. m.in. kwotą przychodu, o ile jest składany w imieniu osoby fizycznej
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/19/8977/schemat.xsd