Informacje o formularzu FAT-1 (4)

Typ: FAT-1 (4)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2016 r., poz. 554
Okres obowiązywania: od: 2018 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/02/06/6907/schemat.xsd