Informacje o formularzu EDG-1 (1)

Typ: EDG-1 (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2009-03-31 do: 2011-06-30
Lista załączników: Część EDG-MW
Część EDG-RB
Część EDG-RD
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):