Informacje o formularzu DT-1 (5)

Typ: DT-1 (5)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Deklaracja na podatek od środków transportowych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2015 r., poz. 2025
Okres obowiązywania: od: 2016-01-01 do: 2018-12-31
Lista załączników: Załącznik DT-1/A
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):