Informacje o formularzu CRS-1 (3)

Typ: CRS-1 (3)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: Inne
Opis: Informacje o rachunkach raportowanych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 648
Okres obowiązywania: od: 2019 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/11/19/8867/schemat.xsd