Informacje o formularzu CIT-CFC (2)

Typ: CIT-CFC (2)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: CIT
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2015 r., poz. 1980
Okres obowiązywania: od: 2016-01-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2016/08/11/3460/schemat.xsd