Informacje o formularzu CIT-9R (7)

Typ: CIT-9R (7)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: CIT
Opis: Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r. poz.2337
Okres obowiązywania: od: 2019-12-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/11/8932/schemat.xsd
https://www.podatki.gov.pl/media/5319/schemat_cit-9r-7-_v1-0.xsd