Informacje o formularzu CIT-8A (10)

Typ: CIT-8A (10)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2015 r., poz. 1995
Okres obowiązywania: od: 2016-01-01 do: 2016-03-04
Lista załączników: Informacja CIT-D
Informacja CIT-ST
Informacja CIT-STA
Sprawozdanie SPR/MT
Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2016/01/15/3110/schemat.xsd
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5107919/Schemat_CIT-8A(10)_v1-0.xsd