Informacje o formularzu CIT-7 (9)

Typ: CIT-7 (9)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 265, poz. 1575
Okres obowiązywania: od: 2010-01-01 do: 2014-12-31
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):