Informacje o formularzu CIT-7 (8)

Typ: CIT-7 (8)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2006 r., nr 243, poz. 1761
Okres obowiązywania: od: 2007-01-01 do: 2009-12-31
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):