Informacje o formularzu CIT-7 (10)

Typ: CIT-7 (10)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz. 1865
Okres obowiązywania: od: 2015-01-01 do: 2018-06-29
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):