Informacje o formularzu CIT-6AR (1)

Typ: CIT-6AR (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Podstawa prawna: Dz.U. z 2011 r., nr 265, poz. 1575
Okres obowiązywania: od: 2007-01-01 do: 2014-12-31
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2012/01/17/747/schemat.xsd
http://e-deklaracje.mf.gov.pl/documents/766655/1198615/CIT-6AR(1)_v1-0.xsd