Informacje o formularzu CIT-2 (17)

Typ: CIT-2 (17)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2006-01-01 do: 2006-12-31
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):