Informacje o formularzu CIT-15J (1)

Typ: CIT-15J (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: CIT
Opis: Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2021 r. poz.87
Okres obowiązywania: od: 2021-01-01 do: bieżący
Lista załączników: Załacznik CIT/JW
Wysyłka elektroniczna: formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu:
Schema (XSD):