Informacje o formularzu CIT-11R (5)

Typ: CIT-11R (5)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: CIT
Opis: Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
Podstawa prawna: Dz.U. z 2019 r. poz.2337
Okres obowiązywania: od: 2019-12-01 do: bieżący
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2019/12/11/8926/schemat.xsd
https://www.podatki.gov.pl/media/5321/schemat_cit-11r-5-_v1-0.xsd