Informacje o formularzu CIT-11R (3)

Typ: CIT-11R (3)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: CIT
Opis: Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
Podstawa prawna: Dz.U. z 2015 r., poz. 1995
Okres obowiązywania: od: 2016-01-01 do: 2018-06-29
Lista załączników: Uzasadnienie ORD-ZU
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2016/01/14/3093/schemat.xsd
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5107919/Schemat_CIT-11R(3)_v1-0.xsd