Informacje o formularzu CBC-R (1)

Typ: CBC-R (1)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Informacja o grupie podmiotów
Podstawa prawna: Dz.U. z 2017 r., poz. 648
Okres obowiązywania: od: 2017-12-07 do: 2020-11-04
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2017/11/23/4699/schemat.xsd