eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu WHWOE (1)

Typ: WHWOE (1)
Status: dostępny, wersja bieżąca
Grupa: WHT
Opis: Wniosek podmiotu dokonującego wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze o wydanie opinii o stosowaniu preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych
Podstawa prawna:
Okres obowiązywania: od: 2022-01-01 do: bieżący
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być przekazywany elektronicznie do systemu e-Deklaracje
Rodzaj podpisu: Info o podpisie formularz musi być podpisany podpisem kwalifikowanym
Schema (XSD): http://crd.gov.pl/wzor/2023/12/12/13057/schemat.xsd

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023