eDek Logo

Elektroniczne Deklaracje

Informacje o formularzu UPL-1 (4)

Typ: UPL-1 (4)
Status: dostępny, wersja archiwalna
Grupa: Inne
Opis: Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz. 1847
Okres obowiązywania: od: 2015-01-01 do: 2015-12-31
Lista załączników:
Wysyłka elektroniczna: info o wysyłce formularz może być składany tylko w wersji papierowej
Rodzaj podpisu: Info o podpisie
Schema (XSD):

Copyrights (c) WORD Software 2008-2023